Red boy and Blue Girl Forest Adventure

205
2
Red boy and Blue Girl Forest Adventure

O hre «Red boy and Blue Girl Forest Adventure»

To, čo smie strieľať, nie je dovolené ani vode, a naopak, kde môže voda prechádzať, bude oheň bezmocný. To je hlavný princíp tejto hry, v ktorej sa po labyrintoch Lesného chrámu potulujú dvaja hrdinovia, Oheň a Voda. Aby dokázali prekonať prekážky, musia konať harmonicky a vždy si musia navzájom pomáhať. Keďže sú tu dvaja hrdinovia, je účelnejšie (a jednoducho pohodlnejšie) hrať hru spoločne. Prekážky v labyrintoch sú rôzne, vždy by ste sa však mali riadiť hlavným pravidlom: Voda môže kráčať iba po vode (modré vane a kaluže) a Oheň môže vynútiť iba ohnivé (červené) bariéry. Zelené kúpele sú kontraindikované u oboch. Musia sa striedavo používať páky, tlačidlá a iné zariadenia, ktoré ovládajú mechanizmy dverí a mostov. Zatiaľ čo jeden hrdina drží tlačidlo, druhý prechádza. Pretože tlačidlá a páčky sú duplikované, umožňuje vám táto schéma úspešne prekonať prekážku ohňa aj vody.

Sledujte, ako hrať: