Red boy and Blue Girl Forest Adventure

207
2
Red boy and Blue Girl Forest Adventure

O hře «Red boy and Blue Girl Forest Adventure»

Co je dovoleno střílet, není dovoleno vodě a naopak, kde může voda projít, bude oheň bezmocný. To je hlavní princip této hry, ve které se po labyrintech Forest Temple potulují dva hrdinové, Fire and Water. Aby překonali překážky, musí jednat harmonicky a vždy si navzájem pomáhat. Jelikož existují dva hrdinové, je účelnější (a jednoduše pohodlnější) hrát hru společně. Překážky v labyrintech jsou různé, ale měli byste se vždy řídit hlavním pravidlem: Voda může chodit pouze po vodě (modré lázně a kaluže) a Oheň může vynutit pouze ohnivé (červené) překážky. Zelené koupele jsou u obou kontraindikovány. Páčky, knoflíky a jiná zařízení, která ovládají mechanismy dveří a mostů, se musí používat střídavě. Zatímco jeden hrdina drží tlačítko, druhý projde. Jelikož tlačítka a páčky jsou duplikovány, umožňuje vám toto schéma úspěšně překonat překážku ohně i vody.

Podívejte se, jak hrát: