Red boy and Blue Girl Forest Adventure

207
2
Red boy and Blue Girl Forest Adventure

Om spelet «Red boy and Blue Girl Forest Adventure»

Det som är tillåtet att avfyra är inte tillåtet att vattna, och tvärtom, där vatten kan passera, kommer elden att vara maktlös. Detta är huvudprincipen i det här spelet, där två hjältar, eld och vatten, strövar omkring i skogstemplets labyrinter. För att övervinna hinder måste de agera harmoniskt och alltid komma varandras hjälp. Eftersom det finns två hjältar är det mer ändamålsenligt (och helt enkelt bekvämare) att spela spelet tillsammans. Hinder i labyrinterna är varierade, men du bör alltid följa huvudregeln: Vatten kan bara gå på vatten (blå bad och pölar), och eld kan bara tvinga eldiga (röda) barriärer. Gröna bad är kontraindicerade i båda. Spakar, knappar och andra anordningar som styr dörr- och bromekanismerna måste användas omväxlande. Medan en hjälte håller knappen, passerar den andra. Eftersom knapparna och spakarna är duplicerade kan du med detta schema lyckas övervinna hindret för både eld och vatten.

Se hur man spelar: