Slendrina Must Die: The Celar

249
3
Slendrina Must Die: The Celar

O hre «Slendrina Must Die: The Celar»

Všetci školáci bez výnimky počuli mrazivý príbeh o strašnom a strašnom stvorení - Slendrinovi, ktorého nikto nechce stretnúť ani vo sne, pretože nie je známe, ako by sa to všetko mohlo skončiť. tu je len jeden z hrdinov novej hry - Slendrina Must Die: The Celar, neveril v jej existenciu a odišiel rovno do suterénu, kde podľa povestí tento tvor žil. Ale bez ohľadu na to, ako veľmi sa náš hrdina chváli, že sa nebojí strašnej ženy, pre prípad, že by si so sebou vzal pár svojich pištolí a baterku, a viete? Pištole sa ukázali ako veľmi šikovné, pretože hneď ako zišiel do celej miestnosti, bolo počuť ozvenu strašného výkriku, ktorý patril neznámej osobe. Teraz stojí za to premýšľať o ceste späť, ale nie je ľahké nájsť cestu von, a iba osem nájdených čarovných kníh pomôže ukončiť príbeh strašného tvora.

Sledujte, ako hrať: