Slendrina Must Die: The Celar

244
3
Slendrina Must Die: The Celar

Относно играта «Slendrina Must Die: The Celar»

Всички без изключение ученици са чували смразяваща история за ужасно и ужасно създание - Слендрина, която никой не иска да срещне дори насън, защото не е известно как всичко може да завърши. ето само един от героите на новата игра - Slendrina Must Die: The Celar, не повярва в нейното съществуване и отиде направо в мазето, където според слуховете това същество живееше. Но колкото и да се хвали нашият герой, че не се страхува от ужасна жена, за всеки случай той взе със себе си чифт пистолети и фенерче, а знаете ли? Пистолетите се оказаха много удобни, тъй като веднага след като той слезе в цялата стая, се чу ехото на ужасен вик, принадлежащ на някакъв неизвестен човек. Сега си струва да помислите за обратния път, но не е лесно да се намери изход и само осемте намерени магически книги ще помогнат да се сложи край на историята на ужасното създание.

Гледайте как се играе: