Sea Animal Transport

92
3
Sea Animal Transport

Om spelet «Sea Animal Transport»

Det finns flera stora organisationer runt om i världen som arbetar med djurräddning, inte bara på land utan också till sjöss. Varje sjuk djur fångas för behandling och återförs till sin egen värld. Tyvärr är det inte alltid möjligt att återföra djur till deras livsmiljö, och de som inte kan returneras skickas till djurparker och delfinarier. I vårt fall utförs transport av marina djur av ett specialiserat företag där riktiga yrkesverksamma arbetar och du bör bli en av dem för att klara transporten av värdefull last i den nya tredimensionella simulatorn. För att slutföra uppgiften måste du snabbt men noggrant transportera containrar med djur lastade i dem, av uppenbara skäl att de redan har varit i trånga akvarier så länge, och det är inte känt hur transporten kommer att sluta för dem.

Se hur man spelar: