Sea Animal Transport

91
3
Sea Animal Transport

O hre «Sea Animal Transport»

Po celom svete existuje niekoľko veľkých organizácií, ktoré sa zaoberajú záchranou zvierat, a to nielen na pevnine, ale aj na mori. Každé choré zviera je zajaté na ošetrenie a vrátené do svojho vlastného sveta. Bohužiaľ nie je vždy možné vrátiť zvieratá na ich stanovište a tie, ktoré sa nedajú vrátiť, sa posielajú do zoologických záhrad a delfinárií. V našom prípade prepravu morských živočíchov vykonáva špecializovaná spoločnosť, kde pracujú skutoční profesionáli, a vy by ste sa mali stať jedným z nich, aby ste zvládli prepravu hodnotného nákladu v novom trojrozmernom simulátore. Na splnenie úlohy budete musieť rýchlo, ale opatrne prepravovať kontajnery so zvieratami, ktoré sú v nich naložené, z pochopiteľných dôvodov už boli v stiesnených akváriách tak dlho a nie je známe, ako sa pre nich transport skončí.

Sledujte, ako hrať: