Sea Animal Transport

91
3
Sea Animal Transport

Om spil «Sea Animal Transport»

Der er flere store organisationer over hele verden, der beskæftiger sig med dyre redning, ikke kun på land, men også til søs. Hvert sygt dyr fanges til behandling og returneres til sin egen verden. Desværre er det ikke altid muligt at returnere dyr til deres levested, og dem, der ikke kan returneres, sendes til zoologiske haver og delfinarier. I vores tilfælde udføres transport af havdyr af et specialiseret firma, hvor rigtige fagfolk arbejder, og du skal blive en af dem til at klare transporten af værdifuld gods i den nye tredimensionelle simulator. For at udføre opgaven bliver du nødt til hurtigt men omhyggeligt at transportere containere med dyr lastet i dem af åbenlyse grunde, at de allerede har været i trange akvarier i så lang tid, og det vides ikke, hvordan transporten slutter for dem.

Se hvordan man spiller: