Sea Animal Transport

91
3
Sea Animal Transport

Về trò chơi «Sea Animal Transport»

Có một số tổ chức lớn trên thế giới tham gia vào việc cứu hộ động vật, không chỉ trên đất liền mà còn trên biển. Mỗi con vật bị bệnh được bắt để điều trị và trở về thế giới riêng của chúng. Thật không may, không phải lúc nào cũng có thể đưa động vật trở lại môi trường sống của chúng và những con không thể trả lại được sẽ được gửi đến các vườn thú và cá heo. Trong trường hợp của chúng tôi, việc vận chuyển động vật biển được thực hiện bởi một công ty chuyên biệt, nơi các chuyên gia thực sự làm việc và bạn nên trở thành một trong số họ để đối phó với việc vận chuyển hàng hóa có giá trị trong mô phỏng ba chiều mới. Để hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ phải nhanh chóng nhưng cẩn thận vận chuyển các thùng chứa có động vật được chất đầy trong đó, vì lý do rõ ràng là chúng đã ở trong bể cá chật chội quá lâu và không biết việc vận chuyển sẽ kết thúc như thế nào đối với chúng.

Xem cách chơi: