Funny Dentist Surgery

7
0
Funny Dentist Surgery

Về trò chơi «Funny Dentist Surgery»

Các bạn, các bạn có muốn thử mình trở thành một nha sĩ tử tế và giỏi nhất thế giới không? Theo thống kê trên khắp thế giới, một tỷ lệ rất lớn trẻ em sợ hãi đến nha sĩ và không muốn điều trị, răng sẽ xấu đi theo thời gian. Trò chơi này được tạo ra để bạn có thể thử làm nha sĩ và chữa răng cho mọi người như thế nào. Chúng tôi mời bạn trở thành nha sĩ hài hước nhất để cảm thấy mình là một bác sĩ giỏi. Có lẽ khi đó bạn sẽ không quá phản đối các nha sĩ. Trong trò chơi, bệnh nhân đầu tiên của bạn đang đợi bạn, đây là một cô gái ngọt ngào và rất thích đồ ngọt. Cô đã không đánh răng kịp thời và bây giờ hối hận về điều đó. Đã đến lúc bạn phải giúp cô ấy! Để bắt đầu trò chơi, bạn cần chọn tất cả các công cụ cần thiết mà chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn trong trò chơi rô bốt trên răng của bệnh nhân.

Xem cách chơi: