Parking Space

164
8
Parking Space

Om spelet «Parking Space»

Varje anständigt hotell erbjuder alltid ett komplett utbud av tjänster, som inkluderar gratis parkering i området närmast hotellet. Bilar parkeras av specialutbildade personer som kallas betjänare. Men innan han tar emot en ny specialist för en ledig tjänst måste han genomgå en praktikplats hos en mentor. Så idag måste vi besöka studentens plats och under en mentors vaksamma öga försöka att inte misslyckas med flera uppgifter i spelet game-name. Det beror på dina resultat om hjälten kommer att arbeta på hotellet och hans framtida öde. Uppgiften för den nya medarbetaren är inte särskilt svår, men det verkar för dig faktiskt att han är mycket orolig, och bara du kan hjälpa honom att lugna sig och klara provet. Vad är provet? Naturligtvis, när du utför de direkta uppgifterna för en bilbetjänare, det vill säga du sätter dig bakom ratten på en av kundernas bil och, enligt ett speciellt program, studerar hur du kommer till en tom plats.

Se hur man spelar: