Clash of Vikings

13
0
Clash of Vikings

Om spelet «Clash of Vikings»

I det här spelet har du ett mycket allvarligt uppdrag. Vårt land har trots allt attackerats av fientliga stammar, och nu är det nödvändigt att mobilisera alla styrkor för att försvara sitt territorium och hindra fienden från att erövra det. I början av spelet framför dig ser du slagfältet. Den nedre delen av skärmen tillhör dig och den övre - din motståndare. Längst ner på skärmen ser du kort med krigare eller vapen som du kan använda mot din motståndare. Välj bara det önskade kortet och flytta det till den plats på slagfältet från vilken du vill skjuta en krigare respektive ett vapen. Men var förnuftig och försiktig, för det måste gå en viss tid mellan varje drag innan du kan göra nästa drag. Se till att dina byggnaders skick inte försämras, annars är risken stor att du förlorar.

Se hur man spelar: