Clash of Vikings

13
0
Clash of Vikings

O hre «Clash of Vikings»

V tejto hre máte veľmi vážnu úlohu. Naše krajiny totiž napadli nepriateľské kmene a teraz je potrebné zmobilizovať všetky sily na obranu svojho územia a zabrániť nepriateľovi v jeho obsadení. Na začiatku hry pred sebou uvidíte bojisko. Spodná časť obrazovky patrí vám a horná vášmu súperovi. V spodnej časti panela vidíte karty s bojovníkmi alebo zbraňami, ktoré môžete použiť proti súperovi. Stačí vybrať požadovanú kartu a presunúť ju na miesto bojiska, z ktorého chcete bojovníka, resp. zbraň vypustiť. Buďte však rozumní a opatrní, pretože medzi jednotlivými ťahmi musí uplynúť určitý čas, kým môžete vykonať ďalší ťah. Dbajte na to, aby sa stav vašich budov nezhoršil, inak vám hrozí vysoké riziko prehry.

Sledujte, ako hrať: