Mineblox Apple Shooter

56
0
Mineblox Apple Shooter

Về trò chơi «Mineblox Apple Shooter»

Trò chơi này dựa trên Minecraft, vì vậy nó chắc chắn sẽ làm hài lòng bất kỳ người chơi nào! Ghé thăm thế giới đẹp như tranh vẽ của các khối và pixel và vui chơi với chúng tôi! Nhiệm vụ của bạn sẽ là bắn cung thành thạo. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ, vì vậy nhiệm vụ trước mắt bạn sẽ vô cùng quan trọng. Hơn nữa, cuộc sống của người khác đang bị đe dọa. Thực tế là bạn sẽ cần phải bắn tên vào quả táo, nó sẽ đứng trên đầu người khác! Một bước đi sai - và mũi tên có thể bắn trúng một người và giết chết anh ta. Vì vậy, quỹ đạo bay cần được tính toán rất kỹ lưỡng. Trò chơi bao gồm nhiều vòng. Sau khi bạn vượt qua vòng đầu tiên, trò chơi sẽ phức tạp và nhiều vách ngăn và rào cản khác nhau sẽ xuất hiện trên đường đi. Hơn nữa, chúng có thể di chuyển và theo các hướng khác nhau. Do đó, cần phải bắn sao cho mũi tên không trúng bất kỳ chướng ngại vật nào.

Xem cách chơi: