Lego Star Wars Match 3

53
0
Lego Star Wars Match 3

Về trò chơi «Lego Star Wars Match 3»

Trò chơi này kết hợp hai vũ trụ có lượng người hâm mộ lớn trên khắp thế giới. Chúng tôi chắc chắn rằng bạn chắc chắn thích ít nhất một trong số chúng. Như bạn có thể đoán từ tên của trò chơi, chúng ta đang nói về Chiến tranh giữa các vì sao và Lego. Trò chơi này dựa trên động cơ của hai chủ đề này. Cụ thể, thể loại của trò chơi này là 3 liên tiếp. Và các số liệu mà bạn sẽ cần phải xếp thành một hàng, bao gồm các nhân vật trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao được làm dưới dạng các hình Lego! Nhiệm vụ của bạn sẽ là xem xét cẩn thận bảng trò chơi trước mặt và nhấp vào các nhóm trong đó có 3 hoặc nhiều hình giống nhau. Vì vậy, hãy cố gắng ghi càng nhiều càng tốt. Nhân tiện, ở phía bên trái của màn hình, bạn sẽ có một tỷ lệ và bạn phải theo dõi nó. Nếu nó đi xuống đáy, thì bạn thua. Vì vậy, cố gắng không cho phép điều này.

Xem cách chơi: