Offroad SUV Stunt Jeep Driving 4x4

109
11
Offroad SUV Stunt Jeep Driving 4x4

Om spelet «Offroad SUV Stunt Jeep Driving 4x4»

Spelnamn är mycket realistiskt och bygger på verklig fysik. Vill du testa dina körkunskaper? Sätt dig då bakom ratten på ett terrängfordon och ge dig ut på äventyr. I garaget hittar du tre specialpreparerade terrängjeepar och två kontinuerliga terrängbanor. Det ena spåret leder dig genom bergen och det andra över grov terräng. I början av spelet tar du den jeep som kommer att vara tillgänglig. Välj spår och gå framåt. Varje spår kommer att ha 10 uppgifter som måste utföras. Börja med den första uppgiften och gå mot kontrollpunkterna, till vilka du leds av en pekare ovanför bilen. Var uppmärksam och försiktig, spåren som du måste köra längs är fulla av oväntade överraskningar och hinder. Kör varje spår så fort som möjligt, eftersom tiden kommer att vara begränsad. När du når mållinjen får du en kontant belöning som du senare kan använda för att köpa en ny och coolare jeep. Du måste övervinna floder, broar, kullar, stenar och berg, allt detta kommer att ge dig en bra lektion i extrem terrängkörning och lära dig hur du ska hantera olika vägförhållanden.

Se hur man spelar: