Dig Out Miner Golf

59
3
Dig Out Miner Golf

Om spelet «Dig Out Miner Golf»

Vi presenterar ett annat sportspel online där du kan testa dina golfkunskaper. När vi hör talas om golf förknippar vi det genast med en välskött stor grön gräsmatta, perfekt runda hål och olika hinder som gör spelet ännu mer intressant. Men i vårt spel Dig Out Miner Golf är allting helt annorlunda. I början av spelet kommer du att se ett lager sand på skärmen, i mitten av vilket en golfboll kommer att placeras. Och inuti den kommer det att finnas gömt ett metallrör, till vilket du vill sätta denna boll. Följaktligen blir din uppgift att gräva en tunnel så att bollen lätt kan ta sig till sin destination. Det finns många nivåer i det här spelet, vars svårighetsgrad gradvis ökar. På varje efterföljande nivå kommer det att finnas alla nya hinder som du måste ta hänsyn till när du gräver en tunnel.

Se hur man spelar: