Neon Rocket

1
0
Neon Rocket

Om spelet «Neon Rocket»

Neon Rocket är en utmanande och beroendeframkallande 2D-rymdskjutare som låter dig ha roligt. Bli pilot på ett stridsrymdsskepp och ge dig ut på en spännande resa genom galaxen. På din väg kommer du att möta många fiender och farliga hinder. Hur långt kan du komma genom att flyga genom asteroidbälten och skvadroner av fiendeskepp? Styr din skyttel med hjälp av piltangenterna eller med musen. Undvik projektiler, asteroider, rymdskräp och olika skräp som flyger mot dig. Använd ditt skepps fulla stridspotential för att bryta igenom fiendeflottans täta led. Skjut manuellt mot fienden eller byt till automatiskt eldläge. Dessutom är ditt skepp utrustat med ett missilsalvosystem och en skyddande barriär. Dessa två förmågor kommer att ha en ganska lång cooldown, så använd dem bara när det är absolut nödvändigt. För att förstöra fiendens asteroider och kryssare får du poäng. Förbättra dina pilotkunskaper och uppnå bättre resultat! Bra spel!

Se hur man spelar: