Kart Karting Slide

12
0
Kart Karting Slide

Om spelet «Kart Karting Slide»

Om du aldrig har provat att spela pusselspel föreslår vi att du bekantar dig med detta i det virtuella spelet Kart Karting Slide. Där kommer en bild att delas upp i många små rutor, beroende på vilken svårighetsgrad du har valt. Alla dessa föremål är blandade med varandra. Du måste byta ut dem genom att flytta runt på brädet så att bilden återfår sin ursprungliga form. Till en början verkar den här uppgiften vara extremt lätt, men när du börjar göra det kommer du att inse hur många rörelser du måste göra för att sätta ihop bilden till det enskilda objektet. Kom ihåg att du bara kan flytta föremålen till de angränsande rutorna. Det här spelet är oerhört användbart och lärorikt. Det utvecklar sådana färdigheter som logiskt och till och med strategiskt tänkande. Därför är spelet lämpligt och användbart för alla spelare, oavsett ålder och kön. Sätt igång och ha mycket roligt! Njut!

Se hur man spelar: