Gulper.io

203
20
Gulper.io

Om spelet «Gulper.io»

Spelets mål i Gulper.io är att få så många poäng som möjligt. Var uppmärksam på radarn i det nedre högra hörnet. Den blå pricken är din orms position och den vita pricken är ormen - ledaren. Alla jagar ledaren, men det är ingen lätt uppgift. Ju längre din orm blir, desto bättre går det för dig tillsammans med andra. Du tjänar de första poängen i Gulper.io genom att samla in färgade prickar på fältet. Detta är viktigt för att kunna accelerera. Med acceleration kan du slåss mot andra ormar. Om en orm kraschar in i en annan orms kropp eller i ett staket dör den och dess kropp sönderfaller till en samlad massa. Andra spelare kan nu sluka denna massa. Kampen för ledarskap och kampen för att behålla ledarskapet är temat i Gulper.io. Var modig nog att kämpa mot topparen och välj dina motståndare med omsorg när du själv kommer först. Lycka till!

Se hur man spelar: