Car Traffic Racer

230
1
Car Traffic Racer

Om spelet «Car Traffic Racer»

När du kör på motorvägen, försök att inte kollidera med andra bilar, annars förlorar du. För var och en av spelarna finns det flera spellägen, där vart och ett av lägena har olika svårigheter. I det första läget, som kallas enkelriktad trafik, måste du köra rakt fram och köra förbi fordon. Det andra läget är tvåvägs trafik, här är det nödvändigt att titta åt båda hållen, eftersom det finns en risk för en olycka efter att ha kört in i den kommande körfältet. Genom att välja det tredje läget kommer en timer att ställas in i spelet, så du måste pressa allt ur din bil, och i det fjärde läget kommer du att bära en kraftfull bomb, det vill säga du måste röra dig inte bara snabbt , men också med extrem försiktighet. Men det är inte allt, innan loppet startar kan du inte bara välja läge utan också tid på dagen. Ja, det är värt att nämna väderförhållandena, de kommer att spela en viktig roll när du kör längs en upptagen bäck.

Se hur man spelar: