Maria Coronavirus Shopping

19
1
Maria Coronavirus Shopping
Maria Coronavirus Shopping

Maria Coronavirus Shopping

Maria Coronavirus Shopping je pútavá a vzdelávacia online hra, ktorá odráža súčasnú situáciu vo svete. Hra sa odohráva počas pandémie v roku 2020 a jej cieľom je naučiť hráčov bezpečnému správaniu v náročnom epidemiologickom prostredí. Príbeh sa točí okolo hlavnej postavy Márie, ktorá dostane správu od vzdialeného príbuzného, ktorý potrebuje pomoc. Ako hráč máte za úlohu Márii pomôcť. Hra sa začína tým, že sa Maria pripravuje na odchod z domu - umýva si ruky, používa antiseptikum a nasadzuje si masku a rukavice. Ďalším krokom je návšteva miestneho obchodu a nákup položiek na jej nákupnom zozname. Nakoniec Maria doručí potraviny svojmu príbuznému, čím demonštruje dôležitosť podpory zraniteľných skupín obyvateľstva v týchto ťažkých časoch.

Hry ako Maria Coronavirus Shopping

  • Hra COVID-19: Hra, ktorá hráčov vzdeláva o dôležitosti sociálneho odstupu a hygieny počas pandémie.

  • Simulátor pandémie: Strategická hra, v ktorej hráči musia prijímať rozhodnutia, aby zabránili šíreniu globálneho vírusu.

  • Quarantine Rush (Karanténna horúčka): Hra na riadenie času, ktorá pre hráčov predstavuje výzvu na riadenie zdrojov počas karantény.

Aké sú výhody hry Maria Coronavirus Shopping

Hranie hry Maria Coronavirus Shopping ponúka niekoľko výhod. Po prvé, poskytuje pútavý spôsob, ako sa naučiť o potrebných preventívnych opatreniach počas pandémie. Hra zdôrazňuje dôležitosť hygieny, nosenia osobných ochranných prostriedkov a pomoci ohrozeným osobám. Po druhé, podporuje empatiu a podporu komunity, keď hráči pomáhajú Márii pomáhať jej blízkej osobe. A napokon, hra Maria Coronavirus Shopping je založená na prehliadači, takže je ľahko dostupná pre každého. Nie je to len hra, ale nástroj na zvyšovanie povedomia a podporu zodpovedného správania v týchto náročných časoch.

Video Gameplay - Maria Coronavirus Shopping