Over Golfspel

Misschien, weet je niet wat de essentie van Golfspel is. Het lijkt misschien belachelijk voor u, maar dit spel heeft zo veel liefhebbers over de hele wereld dat je moet deze sport meer aandachtig te verkennen.

Wat is een Golf Spelletjes?

Zo wordt het sportspel genoemd en het spel waarin teams of individuele deelnemers de bal in het gat moeten brengen. Daartoe passen de deelnemers specifieke clubs toe. Het is de bedoeling dat de deelnemer met een club de bal in de hole gooit, en wel zo weinig mogelijk slagen met de club.

De ontwikkeling van golf is vrij dynamisch geweest. Het is ontstaan in Schotland. Volgens de folklore hebben de herders dit spel bedacht toen ze er plezier in hadden om te proberen met hun werkkracht een steen in een konijnenhol te duwen.

Zelfs in zijn thuisland was het spel niet leuk, er waren zelfs verboden op dit spel, maar tegen de negentiende eeuw was golf geëvolueerd tot de vorm zoals wij die vandaag spelen.

Dit is echter slechts één van de legendes van het golfspel, want op vele andere plaatsen in de wereld en veel eerder dan in Schotland werden golfachtige spelen gecreëerd.

Zo hadden de oude Romeinen een analoog spel, dat zij panics noemden. Het was deze sport die wellicht werd omgevormd tot golf toen het in Europa populair bleek te zijn.

Er wordt ook geloofd dat deze sport in China is ontstaan. Er was een spel dat Chuywan werd genoemd, en er bestaat nog steeds een afdruk op een spoel die dateert uit de Ming Dynastie, waar aristocraten stokken rolden die aan clubs deden denken om een klein balletje in de holte te leggen.

Hoe speel je een partijtje Golfspel?

Een reden om Golf Spelletjes te spelen is de aanwezigheid van een speciale golfbaan. Deze moet de volgende componenten bevatten:

- het vereist teeing ground, water dreiging, hard, zand greppel, buiten de grenzen, weer water dreiging, waarna er een fairway, putting green moet zijn. Bovendien moeten er op de grond vlaggenstokken en holes zijn.

Elke hole heeft zijn afslagplaats, die wordt aangegeven door markeringen.

Een virtuele golf spel heeft dezelfde regels als een echt spel. Spellen van deze categorie worden zowel gemaakt in het type van een simulator van een golfbaan als in de vorm van een trainingssportspel.

Golf regels

De regels van het spel zijn als volgt

- de speler moet het vereiste aantal holes gebruiken in de volgorde die is aangegeven. De speler moet de bal met de naam van de deelnemers op de openingsmat leggen en vervolgens met een clubstoot de bal naar de centrale baan brengen, met de club een paar keer over de baan gaan en de bal naar de green duwen. Wanneer de bal op het groene veld is, moet de speler een speciale club, putter genaamd, gebruiken.

Zoals een golfspeler uitroept, is het uitgangspunt voor golfregels het begrip integriteit.

De golforganisatie heeft een hele reeks uiterst strenge regels en beperkingen die nauwlettend in acht moeten worden genomen. Zij moet zich ook houden aan de verschillende conventies en regels die in golf bestaan en die "golfetiquette" worden genoemd Deze procedures hebben betrekking op zaken als integriteit, veiligheid, loyaliteit van de spelers en snelheid.