Smash Ragdoll Battle

13
0
Smash Ragdoll Battle

Về trò chơi «Smash Ragdoll Battle»

Nói tóm lại, đây là một trong những trò chơi chiến đấu khác thường nhất mà bạn từng chơi, chiến đấu vì một trong những con quái vật, và có rất nhiều lý do và tất nhiên, cả những lời giải thích cho điều đó. Có một số chế độ, bản đồ và thậm chí là khả năng nâng cấp vũ khí và bản thân nhân vật bằng cách sử dụng tất cả các loại tiền thưởng. Hãy bắt đầu với các chế độ, có ba trong số chúng ở đây. Chế độ đầu tiên là tiêu chuẩn - bạn chiến đấu với duy nhất một kẻ thù bằng vũ khí. Trong chế độ thứ hai, bạn phải chiến đấu với nhiều kẻ thù, tốt, trong phần ba cuối cùng, sẽ chỉ có một kẻ thù, nhưng cả hai bạn sẽ không có vũ khí. Sau trận chiến, tất nhiên, nếu bạn thắng, bạn sẽ nhận được tiền thưởng, với sự trợ giúp của bạn có thể xem xét xưởng cải tiến và nâng cấp thứ gì đó hoặc có được vũ khí, kỹ năng và khả năng mới.

Xem cách chơi: