City Helicopter Simulator Game

18
0
City Helicopter Simulator Game

Về trò chơi «City Helicopter Simulator Game»

Gần đây, các dịch vụ thành phố khác nhau đã sử dụng các mẫu máy bay trực thăng đặc biệt cho công việc của họ. Hôm nay trong City Helicopter Simulator Game, bạn sẽ phải bay một trong số chúng. Một sân bay trực thăng sẽ xuất hiện trên màn hình trước mặt bạn, trên đó bạn sẽ đứng máy bay của mình. Khởi động động cơ, bạn sẽ nâng xe lên trời. Một mũi tên sẽ xuất hiện trước mặt bạn, nó sẽ chỉ bạn về hướng mà bạn sẽ phải bay. Bằng cách điều khiển máy bay trực thăng khéo léo, bạn sẽ phải bay quanh các tòa nhà của thành phố và đến điểm cuối cùng của cuộc hành trình. Trong trò chơi này, bạn sẽ nhận được một cơ hội đáng kinh ngạc để học cách lái máy bay. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng đây là nghề trong mơ của bạn và trong tương lai bạn sẽ áp dụng những kỹ năng mà bạn đạt được trong trò chơi này vào cuộc sống thực. Chúng tôi hứa rằng đây sẽ là một trải nghiệm thú vị!

Xem cách chơi: