Merge Star

11
1
Merge Star

Om spelet «Merge Star»

Merge Star är en kraftfull energihändelse i samband med kollisionen mellan två massiva kroppar. Dess konsekvenser kan vanligtvis vara farliga för universum. I Merge Star konvergerar också stjärnorna, men på ett något annorlunda sätt. En av dem kommer att vara en modig krigare och hans lojala undersåte - en ekipage snigel. Detta team kommer att bekämpa monster runt om i världen och personifiera kampen mellan gott och ont. Spelaren kommer att stå på krigarens sida: han måste uppgradera sina egenskaper, skaffa nya vapen eller syntetisera dem i ett städ. En modig krigare ger sig ut på en kampanj med sin trogna ekipage - en snigel. Han kommer modigt att besegra sina fiender, men behöver ständiga uppgraderingar. Uppgradera din hjälte, kombinera vapen på ett speciellt städ för att få de bästa proverna. Öka egenskaperna hos en krigare. Med tiden kommer fienderna att bli starkare och farligare, så glöm inte att ge kämpen den bästa rustningen och vapnen så att han kan ta itu med dem på nolltid.

Se hur man spelar: