Math Word Search

6
0
Math Word Search

Om spelet «Math Word Search»

Ordpussel handlar vanligtvis om att förstå ords betydelse och stavning, men i dag måste du lösa addition, subtraktion, multiplikation eller division för att hitta svaren. Math Word Search är ett ganska utmanande ordpusselspel som också innehåller matematik och snabbt tänkande. Du kan spela i lätt läge, i mer avslappnat spel utan tid eller i svårt läge med tid och rekord. Att hitta svaren skulle självklart vara lättare om man använde riktiga siffror i stället för bokstäver, men det är just detta som gör det här spelet till en riktig utmaning. Ha kul när du spelar gratis online Math Word Search. Du kan utöka ditt ordförråd med siffror. Det finns tre komplexitetsnivåer i spelet, på den mest komplexa får du högsta poäng för en korrekt utförd uppgift. Utmana dig själv och visa dina utmärkta matematiska färdigheter!

Se hur man spelar: