SpongeBob SquarePants: SpongeMania

143
2
SpongeBob SquarePants: SpongeMania

Về trò chơi «SpongeBob SquarePants: SpongeMania»

Sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc tiện ích nào để chơi trò chơi trực tuyến miễn phí SpongeBob SquarePants: SpongeMania. Chào mừng bạn đến với trò chơi vui nhộn và thú vị mới, nơi bạn có nhiệm vụ chọn vật phẩm cho SpongeBob. Bạn được hoan nghênh để chơi bất kỳ nhân vật Bikini Bottom nào. Sau khi chọn đồ, bạn phải chạy lên tầng trên để đưa đến SpongeBob. Có những chướng ngại vật trên đường của bạn, vì vậy hãy cố gắng tránh chúng. Cố gắng truy cập SpongeBob nhanh nhất có thể. Chào mừng đến với trò chơi của chúng tôi!

Xem cách chơi: