Pizza Rush

77
0
Pizza Rush

Về trò chơi «Pizza Rush»

Chơi trò chơi trực tuyến miễn phí Pizza Rush. Trò chơi này được phát triển cho mọi người yêu thích bánh pizza trên thế giới. Nó có nghĩa là nó dành cho tất cả mọi người trên thế giới, bởi vì ai trên trái đất lại không thích món ăn này? Vào game Pizza Rush và nấu món ăn yêu thích của bạn ngay tại đây và ngay bây giờ. Bạn có tất cả các công cụ và nguyên liệu cần thiết. Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy. Có một thời gian cụ thể để mỗi thành phần được đưa đến bánh pizza, vì dấu gạch ngang đang di chuyển và mọi thứ phải hoàn hảo. Hãy cẩn thận và không làm mất các sản phẩm cần thiết, nếu không bạn sẽ mất. Pizza Rush có sẵn cho mọi thiết bị và tiện ích. Chào mừng bạn đến với trò chơi Pizza Rush.

Xem cách chơi: