Orbital Chase

82
9
Orbital Chase

Về trò chơi «Orbital Chase»

Chơi trò chơi trực tuyến miễn phí Orbital Chase. Gặp gỡ cơ hội hoàn hảo để trở thành một phần của đội siêu anh hùng mạnh mẽ và dũng cảm. Hành tinh đang gặp nguy hiểm, bởi vì những kẻ xâm lược ngoài hành tinh muốn làm gián đoạn cách sống thông thường của nó. Nhiệm vụ của bạn là chiến đấu chống lại cái ác, gia nhập những siêu anh hùng mạnh nhất. Trò chơi Orbital Chase đã tập hợp những nhân vật nổi tiếng nhất, đó là Wonder Woman, Flash, Superman và Aquaman. Bạn phải đoàn kết và chiến đấu chống lại đội quân xâm lược xấu xa ngay trong không gian bên ngoài. Điểm mấu chốt là bạn sẽ tự bảo vệ mình, giải quyết một câu đố. Bạn phải kết nối các ký tự giống nhau trong một dòng. Sử dụng bất kỳ loại tiện ích và thiết bị nào để chơi trò chơi.

Xem cách chơi: