Dominoes

0
0
Dominoes

Về trò chơi «Dominoes»

Trò chơi hội đồng không bao giờ biến mất. Chắc chắn. Ngay cả cổ điển Dominoes vẫn còn phổ biến cho đến ngày nay. Nhất là khi bên ngoài trời tối, trời mưa, và bạn cần phải làm gì đó. Domino là một trò chơi cổ điển cũ và luật chơi của nó cũng đơn giản như thế giới. Gặp người không biết chơi thì khó. Dominoes . Nhưng, như họ nói, lặp đi lặp lại là mẹ của việc học. Bạn và đối thủ của bạn nhận được xúc xắc có chấm đen. Số chấm trên xúc xắc cho biết giá trị của toàn bộ quân domino. Bạn đi trước, và sau đó là đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể di chuyển với viên xúc xắc có cùng giá trị với viên được đặt trước mặt bạn. Nếu không có gì phù hợp, bạn sẽ phải rút khỏi boong. Ngay cả khi bạn chưa bao giờ chơi Dominoes , bạn sẽ không mất nhiều thời gian để hiểu được nó. Vì vậy, hãy bắt đầu chơi và vui chơi!

Xem cách chơi: