Coronavirus COVID-19

241
58
Coronavirus COVID-19

Về trò chơi «Coronavirus COVID-19»

Chơi trò chơi COVID-19 miễn phí trực tuyến. Chà, có lẽ không còn dân gian nào trên thế giới không biết coronavirus là gì. Không nghi ngờ gì ngay lập tức, đó là chủ đề quan trọng nhất của tất cả các tin tức. Toàn bộ thế giới về cơ bản chỉ nghĩ về đại dịch COVID-19, cách nó lây lan trên toàn cầu. Và trong khi kỹ thuật đơn giản nhất để chiến đấu với sự bùng phát là ở lại nhà, trò chơi Coronavirus COVID-19 cung cấp cho bạn cơ hội thú vị để chiến đấu với COVID-19 tốt ngay bây giờ. Tiêu diệt vi rút nguy hiểm! Hãy nhớ rằng vi rút nguy hiểm hơn ở mỗi cấp độ, tuy nhiên, bạn sẽ nâng cấp vũ khí và tàu của mình cũng như loại bỏ Coronavirus. Chơi trò chơi Coronavirus COVID-19 trên tất cả các loại thiết bị và tiện ích.

Xem cách chơi: