Become an Animal Dentist

1
0
Become an Animal Dentist

Về trò chơi «Become an Animal Dentist»

Động vật, giống như con người, hàng năm phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế. Với động vật sống trong tự nhiên, rõ ràng chúng sẽ không tự đến, chúng bị bắt và khám bệnh, nhưng với động vật trong vườn thú thì dễ dàng hơn, chúng tự mình đến bác sĩ thú y để khám. Lần này một nha sĩ cho động vật đến sở thú, động vật cũng có răng và chúng cần được chăm sóc và điều trị. Đi với từng du khách và giúp nha sĩ khám và chữa lành răng cho tất cả các du khách. Tại sao khắp nơi trong vườn thú đều có biển báo cấm cho động vật ăn? Bởi vì du khách cho chúng ăn đồ ngọt và việc ăn những thức ăn như vậy phải được hạn chế nghiêm ngặt, đó là lý do tại sao răng của động vật xấu đi, nhưng ôi thôi, chúng ta hãy bắt đầu, vì bệnh nhân đầu tiên đã chờ cuộc hẹn của mình.

Xem cách chơi: