Om Sandbox Spel

Det kan vara svårt för vissa av våra spelare att förstå vad begreppet Sandbox Spel innebär. Men entusiastiska spelare vet exakt vad vi talar om.

Vad är Sandbox Spel?

Det blir genast tydligt att Sandbox-spel på något sätt är relaterat till spelet i sanden. Och genom att föreställa oss detta begrepp blir det lättare för oss att förstå vad Sandbox Games innebär. I allmänhet är Sandbox Games en av varianterna av den välkända MMORPG-kategorin. Dess egenskap är att du själv kan skapa ett speluniversum där. Du bestämmer också själv hur du vill skapa och du har ett stort antal verktyg och material.

En av de viktigaste fördelarna med Sandbox Games är att du själv bestämmer vad du gör. Utvecklarna har tänkt igenom varje detalj så mycket att det är väldigt lätt för dig att förstå spelet och börja skapa något nytt. En hel outforskad värld öppnar sig framför dig och din uppgift är att förvandla denna värld till den bästa frukten av din fantasi.

Varifrån fick Sandbox Spel sitt namn?

Allt är mycket logiskt och enkelt. När ett barn ramlar ner i sandlådan står all sand och alla verktyg helt och hållet till hans förfogande. Barnet förkroppsligar projekt i sin fantasi i verkligheten. Och hon bestämmer vad hon ska göra härnäst. Samma sak gäller för Sandbox Games. Du hamnar i en outforskad värld och du bestämmer vad du ska göra med den och vad du ska skapa.

Sandbox Game är ett svar på spelarnas önskemål om att lätta på rigorismen i spelplaner för enspelare. Ibland vill man justera speluniversumet och spelmekaniken tillåter inte det. Sandboxspel kommer till undsättning. Du bestämmer vad du ska göra och kontrollerar spelets handling. Denna spelprincip har blivit så populär att spel för många spelare länge har skapats i sandlådans stil.

Mycket populära är också de spel där tyngdpunkten enbart ligger på att bygga upp världen och handlingen som sådan inte är det.

Exempel på framgångarna för spel i Sandbox Spel

Spel i den här kategorin utvecklas ständigt och många av dem har med rätta blivit ledande bland alla onlinespel. Det första man kommer att tänka på är "EVE Online". Det täcker ämnet framtid och utforskning av rymden. Utvecklarna har inte gett någon strikt handling där, vilket gör att spelarna kan påverka händelseutvecklingen. Men du har också en uppsättning uppgifter som du måste utföra.

Ett annat slående exempel är SkySaga, som är mycket likt Minecraft. Det fascinerar med sin ljusa grafik och valfrihet.

Det kan tyckas att det för utvecklarna av Sandbox Games är det enklaste som kan hända eftersom skapandet av universumet anförtros åt spelarna själva. Men så är inte fallet, för i vanliga spel har du exakt ett scenario och här måste utvecklarna tillåta det faktum att det finns ett oändligt antal scenarier. Det är därför som det bakom dessa spel inte finns en talangfull person, utan ett helt team. De arbetar ständigt med spelen, släpper uppdateringar och åtgärdar buggar. Därför måste de samla in feedback från spelarna för att veta exakt var de ska arbeta med spelet.