Realistic Sim Car Park

152
2
Realistic Sim Car Park

Về trò chơi «Realistic Sim Car Park»

Mỗi người lái xe ô tô phải có khả năng đậu xe của mình trong mọi trường hợp. Kỹ năng này được học trong một khóa học chuyên biệt. Nhưng bây giờ trong Realistic Sim Car Park ứng dụng, bạn sẽ tham dự nó để thể hiện khả năng của bạn trong việc đỗ xe ô tô. Xe của bạn sẽ được nhìn thấy trên màn hình chơi ngay trước bạn, xe sẽ được đặt trên một sân tập được xây dựng đặc biệt. Một mũi tên sẽ được hiển thị phía trên xe. Nó sẽ cho bạn thấy con đường bạn sẽ phải trải qua. Khởi động xe, bạn sẽ di chuyển từ một địa điểm và lái xe tăng tốc. Trên đường đi, bạn sẽ nhận thấy một vị trí được vạch ra cụ thể ở cuối đường. Bạn sẽ phải đậu xe chính xác trong khu vực đã vạch sẵn. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ đạt được một số điểm nhất định và bạn sẽ chuyển sang vòng khác của trò chơi. Hãy nhớ rằng bạn có thể chơi trò chơi này từ các loại thiết bị khác nhau.

Xem cách chơi: