Pop Us 3D!

12
0
Pop Us 3D!

Về trò chơi «Pop Us 3D!»

Sự phát triển ngày nay của thế giới giải thích cho thực tế là chúng ta đang sống trong tình trạng căng thẳng thường xuyên và điều này không chỉ đúng đối với người lớn mà còn đúng với trẻ em với nhiều nhiệm vụ ở trường và thậm chí ở trường mẫu giáo. Có nhiều cách khác nhau để nghỉ ngơi và giải tỏa căng thẳng. Một trong số họ đã nổi lên gần đây và được gọi là Pop Us 3D! Đây là một đồ chơi cao su dẹt đơn giản với bất kỳ hình thức và màu sắc nào, có nhiều bong bóng tròn. Bằng cách nhấp vào mỗi trong số chúng, bạn đẩy nó qua và nghe thấy âm thanh thỏa mãn. Trong tro choi Pop Us 3D! chúng tôi có cùng một quy tắc và đồ chơi giống nhau, không phải vật lý, mà là trực tuyến. Mặc dù, đồ họa 3D khiến chúng rất giống với đồ thật. Bạn cần phải nhấp vào tất cả các bong bóng, sau đó xoay đồ chơi sang mặt khác và thực hiện tương tự. Thang điểm ở trên cùng của sân chơi phải lấp đầy.

Xem cách chơi: