Mineblock Helicopter Adventure

14
0
Mineblock Helicopter Adventure

Về trò chơi «Mineblock Helicopter Adventure»

Hãy thử chơi Minecraft, nhưng với một tiện ích bổ sung nhất định sẽ cho phép bạn bay trên máy bay trực thăng. Trò chơi lấy một số chi tiết từ Minecraft, nhưng cách chơi hoàn toàn khác với nó. Ở đây bạn sẽ thấy một hệ thống các cấp độ độc lập với nhau. Bạn sẽ cần phải bay qua các bệ hạ cánh trong máy bay trực thăng. Giúp Steve bay chính xác! Chúc may mắn! Bạn có thể điều khiển máy bay trực thăng bằng chuột. Bạn sẽ phải thiết lập quỹ đạo bay của nó, và sau đó máy bay trực thăng sẽ tự bay. Máy bay trực thăng sẽ bay chính xác trên quỹ đạo đã cho, vì vậy hãy xây dựng nó một cách hợp lý. Trên đường đi của bạn sẽ có nhiều chướng ngại vật và quái vật mà bạn phải tránh. Trò chơi này sẽ dạy cho bạn nhiều kỹ năng có giá trị không chỉ có thể áp dụng trong trò chơi này và trò chơi khác mà còn trong cuộc sống thực. Chơi vui nhé!

Xem cách chơi: