Mafia Agent

231
36
Mafia Agent

Về trò chơi «Mafia Agent»

Chơi Mafia Agent trò chơi trực tuyến miễn phí trên tất cả các loại tiện ích và thiết bị. Chúng tôi biết rằng bạn sẽ chỉ là một đại lý hoàn hảo. Nhiệm vụ của bạn ở đây là trở thành một thành viên của cộng đồng mobster và tìm hiểu mọi thứ về kế hoạch xấu xa của chúng. Tuy nhiên, có vẻ như có thêm một nhân viên trong cộng đồng này, người đã thông báo cho các thành viên khác về bạn. Đó là lý do tại sao bạn phải tự bảo vệ mình khỏi chúng và chờ đợi sự giúp đỡ. Điều đó thật đáng sợ, bởi vì cộng đồng nguy hiểm nhất hiện đang chống lại bạn. Lấy súng và loại bỏ tất cả mọi người. Bạn có thể làm tất cả mọi thứ.

Xem cách chơi: