Legendary Relics - Guardians of the Galaxy

25
1
Legendary Relics - Guardians of the Galaxy

Về trò chơi «Legendary Relics - Guardians of the Galaxy»

Cùng với các Guardians of the Galaxy khác, bạn bắt đầu cuộc hành trình xuyên vũ trụ để trả lại những di vật đã mất cho Collector. Con đường dài và đầy nguy hiểm. Tàu con thoi của bạn bay với tốc độ cao, và trên đường đi, bạn sẽ liên tục gặp phải những chướng ngại vật mà bạn cần phải bay xung quanh. Ngoài ra, bạn có thể thu thập tiền thưởng cho phép bạn tiến gần hơn đáng kể đến các di tích. Khi con tàu đến hành tinh tiếp theo, bạn sẽ phải giúp đỡ những Người bảo vệ khác giải các câu đố giúp bạn lấy được các di vật. Vũ trụ gọi bạn vào một cuộc hành trình dài và đầy rủi ro để mở và trả lại những di vật đã mất (dường như là mãi mãi) cho Người thu thập. Bạn sẽ phải bay cùng Guardians of the Galaxy và giúp họ giải các câu đố. Sử dụng bàn phím hoặc chuột để điều khiển chướng ngại vật, xây dựng lại bằng Milano.

Xem cách chơi: