Indian Truck Driver Cargo Duty Delivery

354
9
Indian Truck Driver Cargo Duty Delivery

Về trò chơi «Indian Truck Driver Cargo Duty Delivery»

Chơi trò chơi trực tuyến miễn phí Indian Truck Driver Cargo Duty Delivery. Trò chơi Indian Truck Driver Cargo Duty Delivery mạo hiểm mới, nhiệm vụ của bạn là trở thành một phần của công ty Ấn Độ, tham gia vào các công việc giao hàng. Trò chơi bắt đầu với việc lựa chọn chiếc xe thích hợp nhất cho bạn. Sau khi bạn lựa chọn, hãy đảm bảo rằng tất cả hàng hóa đã được chất lên xe của bạn. Sau đó leo lên xe tải và đi đến đích, đạt tốc độ cao trong suốt con đường của bạn. Trò chơi phức tạp, vì vậy bạn sẽ phải liên tục thay đổi các phương tiện và tránh các rào cản trên đường đi của mình. Chú ý đến hàng hóa bạn giao. Họ không được bị tổn hại hoặc bị mất. Hãy nhớ rằng bạn có thể truy cập trò chơi từ bất kỳ loại tiện ích và thiết bị nào.

Xem cách chơi: