Commando

173
6
Commando

Về trò chơi «Commando»

Dòng Commando chiếm một vị trí đặc biệt trong lịch sử trò chơi máy tính. Nó tạo ra cả một thể loại chiến lược chiến thuật luôn tập trung không phải vào kỹ năng của người chơi mà vào sự khéo léo của anh ta. Nó nói về một nhóm phá hoại quốc tế thực hiện các nhiệm vụ sau chiến tuyến của kẻ thù trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Và mỗi cấp độ của nó gần như là một nhiệm vụ trỏ và nhấp, trong đó nó cần thiết, bằng cách thử và sai, để tính toán chuỗi hành động chính xác để đạt được mục tiêu và hoàn thành nhiệm vụ. Trong trò chơi này, bạn sẽ trở thành một phần của đội Commando. Mỗi lần bạn sẽ nhận được những nhiệm vụ khác nhau, để hoàn thành nhiệm vụ đó bạn sẽ cần phải đến những nơi khác nhau trên thế giới. Đối với mỗi nhiệm vụ, bạn sẽ được cung cấp một loại vũ khí mà bạn phải bảo vệ vị trí của mình và hoàn thành nhiệm vụ.

Xem cách chơi: