CAD War 4

231
2
CAD War 4

Về trò chơi «CAD War 4»

Chơi trò chơi trực tuyến miễn phí CAD War 4. Gặp gỡ tập thứ tư của loạt trò chơi CAD War nổi tiếng. Hãy nhớ thành công gần đây của quân đội của chúng tôi? Họ đã cứu một nhóm lớn con tin, những người đã bị bắt bởi những kẻ khủng bố. Tuy nhiên, cái ác lại tự nhắc nhở mình và chúng tôi nhận được thông báo mới về việc các con tin bị bọn khủng bố tấn công. Chúng ta phải đánh thức quân đội của mình và đi vào cuộc hành quân mới. Tình hình xảy ra ở Viễn đông. Các tổ chức thù địch đã nắm quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đó. Những người dân thường đang phải gánh chịu sự xâm lăng này. Bạn có thể truy cập trò chơi CAD War 4 từ bất kỳ loại tiện ích và thiết bị nào tại thời điểm này. Chúc bạn vui vẻ! Chơi trò chơi trực tuyến miễn phí CAD War 4. Gặp gỡ tập thứ tư của loạt trò chơi CAD War nổi tiếng. Hãy nhớ thành công gần đây của quân đội của chúng tôi? Họ đã cứu một nhóm lớn con tin, những người đã bị bắt bởi những kẻ khủng bố. Tuy nhiên, cái ác lại tự nhắc nhở mình và chúng tôi nhận được thông báo mới về việc các con tin bị bọn khủng bố tấn công. Chúng ta phải đánh thức quân đội của mình và đi vào cuộc hành quân mới. Tình hình xảy ra ở Viễn đông. Các tổ chức thù địch đã nắm quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đó. Những người dân thường đang phải gánh chịu sự xâm lăng này. Bạn có thể truy cập trò chơi CAD War 4 từ bất kỳ loại tiện ích và thiết bị nào tại thời điểm này. Chúc vui vẻ!

Xem cách chơi: