Battleships Armada

34
0
Battleships Armada

Về trò chơi «Battleships Armada»

Nếu một quốc gia hoặc tiểu bang giáp một trong các bộ phận của mình với nước, thì quốc gia đó chỉ có nghĩa vụ quan tâm đến sự an toàn của mình trên mặt nước. Vì mục tiêu này, lực lượng hải quân của đất nước đang được tạo ra, sẵn sàng bất cứ lúc nào để bảo vệ lãnh thổ của họ trước sự tấn công của quân địch. Một số quốc gia sử dụng dịch vụ của quân đội đánh thuê, nhưng điều này rất hiếm. Trong trò chơi Battleships Armada, bạn sẽ phải trải nghiệm toàn bộ sức mạnh của cuộc tấn công từ kẻ thù, kẻ đã quyết định rằng bạn không bảo vệ biên giới biển của bạn. Khéo léo điều khiển tàu của mình, bạn sẽ có thể đối đầu với kẻ thù, thậm chí buộc hắn phải rút lui, nhưng trước tiên, hãy suy nghĩ về chiến lược tác chiến trong trận chiến. Trên thực tế, trước mắt là một mô phỏng tốt trận hải chiến quen thuộc, chỉ có sáu đơn vị quân trang thiết bị hải quân được sử dụng ở đây.

Xem cách chơi: