Ant-Man: Combat Training

259
16
Ant-Man: Combat Training

Về trò chơi «Ant-Man: Combat Training»

Chơi trò chơi trực tuyến miễn phí Ant-Man: Combat Training trên tất cả các loại thiết bị. Hãy đi và kiểm tra xem anh hùng Scott Leng vừa có bộ trang phục tuyệt vời nào. Nếu bạn còn nhớ, anh ta đã từng là một nhân vật phản diện và sau đó anh ta phải trải qua một quá trình khó khăn trước khi trở thành một phần của Avengers. Khả năng của anh ấy rất quan trọng trong việc giúp thế giới chiến thắng cái ác, nhưng anh ấy vẫn cần được đào tạo để cải thiện kỹ năng của mình và trở nên mạnh mẽ hơn. Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi này là trở thành huấn luyện viên của Avenger nổi tiếng, giúp anh ta tiếp thêm sức mạnh và chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình. Ant-Man có thể thực hiện nhiều pha nguy hiểm tuyệt vời khác nhau, và khả năng quan trọng của anh ta là giảm kích thước mà không làm giảm sức mạnh. Giúp nhân vật phá tan mọi khó khăn trên con đường của mình.

Xem cách chơi: