Mineblock Helicopter Adventure

14
0
Mineblock Helicopter Adventure

Om spelet «Mineblock Helicopter Adventure»

Försök att spela Minecraft, men med ett visst tillägg som gör att du kan flyga i en helikopter. Spelet har tagit vissa detaljer från Minecraft, men spelupplägget är helt olikt det. Här får du se ett system med nivåer som är oberoende av varandra. Du kommer att behöva flyga över landningsplatserna i en helikopter. Hjälp Steve att flyga på rätt sätt! Lycka till! Du kan styra helikoptern med musen. Du måste ställa in flygbanan för dess flygning, och sedan flyger helikoptern på egen hand. Helikoptern kommer att flyga exakt på den givna banan, så bygg den logiskt. På din väg kommer det att finnas olika hinder och monster som du måste undvika. Det här spelet kommer att lära dig många värdefulla färdigheter som är tillämpliga inte bara i det här och andra spel, utan även i det verkliga livet. Ha ett bra spel!

Se hur man spelar: