Krigarspelen innehåller spel där huvudpersonerna är krigare.

Vad är en krigare?

Krigare är personer som ägnar sig åt militära angelägenheter, deltar i fientligheter, krig, försvarar städer och hela stater om en militär uppgift kräver det. Även soldater är en del av armén, tjänar som en del av olika staters väpnade styrkor.

Krigare eller soldater har alltid varit populära karaktärer i litteratur och film. Deras bild är omgärdad av romantik kring segrar och strider. Krigaren framställs som en hjälte som kan utföra alla slags prestationer.

I kategorin krigarspel kan du styra spelkaraktären, en krigare, och delta i både enskilda strider och hela strider.

Vilka karaktärer finns i krigarspel?

Under hela mänsklighetens historia har det funnits många typer av krigare som förhärligat sig själva med vapeninsatser. Många typer av krigare har blivit fast etablerade i olika nationers kultur och har blivit igenkännbara både i sitt utseende och i sina gärningar.

Alla dessa typer av krigare kan du möta i krigarspel:

- gladiatorer eller krigare från det gamla Rom. Många historier och legender var förknippade med dem. Det finns många krigarspel med gladiatorer där du kan delta i strider eller på arenan.

- Janissarier eller krigare från det ottomanska riket, som till och med de berömda korsriddarna fruktade. Janissarna har fått smeknamnet "mördarmaskiner" De var lojala mot sin sultan och oövervinnerliga i strid.

- Kanurikrigare från Afrika som hjälpte kungen av Dunam att erövra nya territorier. Kanuri-kavalleriet bar en speciell rustning som var gjord av bomullsmaterial men som var otroligt tålig. Både krigare och hästar bar denna rustning. På denna rustning, liksom på kopparhjälmar dekorerade med strutsfjädrar, kan man känna igen dem.

- Mamluker eller kungens slavar, som var kalifatets lojala krigare, kavalleri och besatt ett enormt utbud av vapen.

- De franska kungarnas musketörer, som behärskade svärd och musköter mästerligt. Det är intressant att musketörerna, som en gren av armén, först dök upp i Kina och först därefter kom till Europa.

Vilka genrer av krigarspel finns det?

Spel i kategorin krigarspel presenteras i en mängd olika genrer. Det mest kända spelet i denna kategori är det militärtaktiska strategispelet Game of Warriors, som har fått många fans under sin existens.

Förutom detta spel finns det många krigarspel i genrerna slagsmål, strider, arkader, samt uppdrag och äventyr, försvarsspel och många andra.

För dem som gillar kreativa spel presenteras rit- och färgläggningsspel, där du kan undersöka detaljerna i uniformerna hos alla typer av krigare. Det finns också vissa typer av klädspel för flickor, där du kan uppmärksamma krigarens stil och välja rätt outfit för honom.

Det finns också logikspel och pussel i genren krigarspel. I dessa spel måste du lösa ett militärt problem. Ofta är dessa ekonomiska uppdrag som ingår i andra genrer av krigarspel.