Denna kategori innehåller spel där spelaren måste ordna en explosion eller en hel serie explosioner. Spelaren måste också använda en explosion för att förstöra en struktur eller byggnad, för att frigöra en passage eller för att förgöra en armé av fiender.

Explosionsromantik i explosionsspel

En explosion är farlig och destruktiv. Men den är också mycket vacker, eftersom en explosion är en enorm mängd rök, eld och ljud.

Vad är en explosion? Kärnan i en explosion är en fysisk och kemisk process som frigör en viss mängd energi på kort tid, vilket resulterar i effekter på miljön genom chock, vibrationer och värme, eftersom explosionsprodukterna expanderar med mycket hög hastighet.

Explosion som process ligger till grund för många tekniker inom militär, byggnadsverksamhet och vetenskap.

Fredig och destruktiv explosion

För att ordna en explosion måste man vara expert på kemi och fysik och ha speciella reagenser tillgängliga.

Specialister som vet hur man arrangerar explosioner tillämpar sina kunskaper både i industriell riktning och inom militären.

Fredliga explosioner tjänar människor. Med hjälp av explosioner utvecklar mänskligheten teknik. Inom byggbranschen rivs och förstörs gamla förfallna byggnader med hjälp av explosioner och ger plats för nya hus. Det finns inga mänskliga offer i fredliga explosioner, men samma sak kan inte sägas om destruktiva explosioner.

Destruktiva explosioner, som används i militära sammanhang, kan förgöra ett stort antal människor och utplåna hela städer från jordens yta. Destruktiva explosioner är farliga och oacceptabla om de inte används för att skydda sig.

I kategorin explosionsspel kan du hitta både fredliga explosioner och destruktiva explosioner. Det beror på vilken genre av spel som spelaren väljer.

Vilka explosionsspel har vi?

Om du är intresserad av området explosionsspel kan du välja en genre där explosioner används för att bygga eller bana väg. I dessa spel placerar en specialman eller bomberman bomber på vissa platser, och dessa bomber exploderar vid rätt tidpunkt.

Med hjälp av sådana explosioner kan bombermannen ta sig fram, förstöra hinder eller förgöra fienden.

I sektionen explosionsspel kan du också hitta arkadspel, intressanta pussel och logikspel där du måste tänka noga för att komma på var du ska placera bomben för att explosionen ska nå sitt mål.

Och bland explosionsspelen kan du också hitta intressanta uppdrag, krigsspel, strategier och strider. För att vinna striden med hjälp av explosioner måste man planera stridens gång ordentligt så att förlusterna från explosionen blir minimala.

Hjältarna i explosionsspel kan vara hjältar från militära strider, soldater och seriefigurer eller bara grafiska män som kommer att utföra de viktigaste åtgärderna i spelet. Historien om explosionsspel går tillbaka till de allra första spelen som installerades i spelautomater, så det finns en stor del retro explosionsspel som har sin egen armé av fans.