Subway Runner

103
1
Subway Runner

Om spelet «Subway Runner»

Varje yrke i vår värld är efterfrågat, vissa kanske mindre ofta och andra oftare, men det finns också yrken som är förknippade med faror när de utför sina yrkesuppgifter. Dessa inkluderar brandmän, poliser, klättrare och många andra. Vi ska berätta om yrket som underjordisk mekaniker som arbetar under jord. Hans ansvarsområden omfattar övervakning av tillståndet hos alla mekanismer som säkerställer tunnelbanans funktion. Dessutom måste han ständigt övervaka alla nödsituationer, till exempel olyckor. Om det plötsligt, någonstans, händer något och någon mekanism misslyckas eller inte fungerar korrekt skickas en signal till dess fjärrkontroll. I detta fall måste han följa med till olycksplatsen och lägga alla andra angelägenheter åt sidan, eftersom människors liv kan vara i fara.

Se hur man spelar: