Kategória humorných hier obsahuje hry, ktoré určite rozosmejú, potešia alebo rozosmejú každého hráča. Ide o hry, ktorých dej je založený na humore. Môžete si byť istí, že po hraní našich humorných hier budete mať dobrú náladu.

Čo je to humor?

S pojmom humor sa stretávame každý deň, ale vieme, ako sa humor líši napríklad od satiry alebo irónie, všetky tieto žánre vyvolávajú u človeka smiech alebo úsmev.

Humor je schopnosť človeka všímať si vtipné veci v tom, čo ho v živote obklopuje, a tieto komické stránky predvádzať iným ľuďom.

Kedy je to pre človeka smiešne? Keď sa okolo neho deje niečo, čo odporuje logike, alebo keď sa niečo nezhoduje s jeho predstavou o svete. Humor môže mať mnoho rôznych foriem a žánrov a humorné hry sú len jednou z týchto foriem. Humor môžete nájsť aj vo vtipoch alebo anekdotách, humoreskách alebo satirických karikatúrach, dţúsoch alebo komédiách.

Aké druhy humoru môžeme nájsť v humorných hrách?

Všetky humorné hry sa líšia spôsobom, akým vás rozosmejú. Ak je to zlý a nemilosrdný smiech alebo výsmech, potom ide o satirické hry. Takéto hry sa často zameriavajú na známe osoby a zosmiešňujú ich negatívne vlastnosti prostredníctvom vtipnej hry. Postavami takýchto humorných hier sú prezidenti a celebrity, známe osobnosti verejného života.

Humor však môže byť aj láskavý. Jeho cieľom je povedať subjektu humoru, že má nedostatky, a dotlačiť ho k ich odstráneniu.

Takisto existuje taká veľmi zaujímavá forma humoru ako paródia. Paródia sa často používa v deji humorných hier. V takýchto hrách postavy kopírujú jedinečné črty určitých osobností, ktoré možno podľa týchto čŕt rozpoznať.

Medzi humornými hrami môžete nájsť aj hry v žánri čierneho humoru. V tomto druhu humoru je veľa cynizmu, takže tieto humorné hry môžu mať zápletky o chorobe alebo smrti, ako aj temné témy.

Prečo sú humorné hry užitočné?

Hlavným prínosom humorných hier je, že v hráčovi rozvíjajú zmysel pre humor. Ak používateľ nemá zmysel pre humor alebo ho má slabo vyvinutý, určite by sa mal venovať humorným hrám, aby v sebe túto schopnosť rozvíjal.

Ďalšou nespornou výhodou humorných hier je, že vás rozosmejú a rozosmejú. Psychológovia nazývajú smiech najlepším liekom. Psychológovia na celom svete ako liek používajú humorné techniky. Tento spôsob liečby sa nazýva terapia smiechom.

Keď sa človek smeje, rozvíja si pozitívny pohľad na svet, stabilizuje sa jeho duševný stav. V dôsledku takýchto zmien sa zlepšuje emocionálna a fyzická pohoda človeka. Všetky humorné hry sú zároveň zástupcami širokej škály žánrov. Každý z týchto žánrov online hier sa zameriava na rozvoj určitých vlastností a charakterových čŕt človeka. V kategórii humorných hier sa nachádzajú dobrodružné hry aj strieľačky, ako aj závodné hry, hry na hranie rolí a logické hádanky.