Vsadíme sa, že medzi vašimi príbuznými je veľa fanúšikov farmárskych hier! Možno o tom ani neviete. Možno tajne hrajú farmárske hry na svojich sociálnych sieťach a dosahujú značné výsledky!

Čo sú to farmárske hry?

Táto kategória zahŕňa hry, ktoré sú simulátorom farmy. V takýchto hrách máte možnosť predstaviť sa ako farmár a prevziať zodpovednosť za hospodárenie.

Hry z kategórie farmárskych hier sú vytvorené v žánri sandbox, to znamená, že postava, ktorá spadá do herného sveta, je ponechaná sama na seba. Herný proces vyžaduje, aby sa hráč venoval poľnohospodárskym činnostiam: zasieval a pestoval rastliny, choval zvieratá, zaoberal sa ťažbou dreva a vyrábal energiu pre svoju farmu. Medzi herné ciele postavy’patrí aj dosahovanie zisku z jej poľnohospodárskych činností.

Účel poľnohospodárskych hier

V hrách tejto kategórie neexistuje žiadny konečný cieľ. Vysoký realizmus a premyslený svet farmárskych hier umožňuje hráčovi venovať sa hre donekonečna, prechádzať z úrovne na úroveň, ale v takýchto hrách neexistuje konečné víťazstvo. Hra je zacyklená a nekonečná.

Kvalita dizajnu a stvárnenia takýchto hier je veľmi vysoká, rovnako ako detailnosť vybavenia. Hráč má možnosť vytvárať vlastné modifikácie. V takýchto hrách je zabudovaný editor postavy aj všetkých prvkov hry. Keďže vývojári poľnohospodárskych hier aktívne podporujú túžbu hráčov vytvárať vlastné modifikácie hry, spoločnosti, ktoré takéto hry vyrábajú, pravidelne aktualizujú funkcie a možnosti editora.

Takisto na internete existuje mnoho modifikácií vytvorených používateľmi, ktoré však nedosahujú úroveň kvality výrobcov hier, ale podporujú záujem používateľov o farmárske hry.

Hranie farmárskych hier

Pri spustení hry má používateľ k dispozícii len malý kúsok pôdy a skromný park poľnohospodárskej techniky. Taktiež na samom začiatku hry dostane počiatočný kapitál. V počiatočných fázach hry môže používateľ len obrábať pôdu a zarábať peniaze na rozvoj svojej farmy poľnohospodárstvom.

Vykonávaním jednoduchých povinných herných činností hráč dosiahne prvé výsledky a vypestuje prvú plodinu. Musí zorať pôdu, zasiať semená, pohnojiť ich a potom zozbierať úrodu. Úrodu je potrebné zrealizovať.

Čím vyššiu úroveň hráč dosiahne vďaka svojmu zisku, získa modernejšie vybavenie a semená, ktoré majú vyššiu klíčivosť, tým širšie možnosti sa pred ním otvárajú.

Na vyšších úrovniach poľnohospodárskych hier má postava možnosť venovať sa chovu zvierat, vyskúšať si ťažbu dreva. Taktiež za peniaze získané z úrody môže postava získať statické predmety, ktoré tiež prinášajú zisk. V rámci svojich výdavkov si hráč môže vziať pôžičku z banky. Úrodu tiež môžete predať nie hneď, ale až keď budú ceny na trhu výhodnejšie.

V poľnohospodárskych hrách existuje možnosť zrýchliť herný čas, aby sa priblížil okamih dozrievania a zberu úrody. Hra zohľadňuje aj zmeny poveternostných podmienok, takže hráč musí byť pripravený na to, že dážď môže zničiť obdobie zberu alebo ho posunúť ďalej a krupobitie môže zničiť výhonky.